Informatie

Welkom bij de beeldbank van de brandweerpost Boxmeer. Een Noord-Brabantse brandweerpost met een rijke historie, die veelal in beeld is vastgelegd. Wij hechten veel waarde aan onze geschiedenis en herkennen onze identiteit in de beelden en verhalen van de brandweerpost.

In 2021 is het initiatief om onze geschiedenis tastbaar te maken, gerealiseerd met deze beeldbank. Een levend archief dat continu wordt aangevuld en aangescherpt. Met als doel om onze postidentiteit te voeden en te waarborgen.

Een samenwerking tussen oud en jong

Net zoals onze post, werkt oud en jong samen om de brandweerpost actief te houden. De sterke personeelsvereniging, de Kalme Gasten, bestaat uit oud en actieve postleden. Zij komen wekelijks samen na de oefenavond en deelt oud met jong en andersom. Deze beeldbank is een digitaal archief van deze samenkomst. Deze beeldbank is opgezet in samenwerking tussen oud en actieve leden.

Het beeldmateriaal

Bij het samenstellen van deze beeldbank krijgen wij vanuit vele bronnen onze media. Wij houden zoveel mogelijk rekening met bronvermeldingen, auteursrechten enz. Wilt u een foto gebruiken, neem dan contact op met de rechthebbende, deze staat (indien beschikbaar) bij de foto vermeld. Heeft u hier vragen of opmerkingen over, neem dan contact met ons op.

Heeft u nog informatie?

Wij zijn continu opzoek om onze beeldbank te vullen. Heeft u informatie, foto’s, videomateriaal of voorwerpen die met onze brandweerpost te maken hebben? Neem dan contact met ons op.